Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar. Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech toont stapsgewijze instructies voor het afgeven van een Braziliaans paspoort, zie hieronder

Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar

matheus maia-avatar
Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech laat het stapsgewijze proces zien om een ​​Braziliaans paspoort af te geven, zie hieronder

Met het einde van de zomervakantie kunnen we al beginnen met het plannen van de volgende vakantie en - waarom niet? — de mogelijkheid van internationaal reizen. Naast vliegtickets, accommodatie en rondleidingen is het een verplichte vereiste om Passaporte voor binnenkomst in andere landen. Als je het nog niet hebt, moet je zoeken naar de Federale Politie een Braziliaans paspoort afgeven (tot 10 jaar geldig) en internationaal kunnen reizen.

Het proces van afgifte van het Braziliaanse paspoort wordt uitgevoerd met Federale Politie o overheid Braziliaans, het document is geldig van 1 jaar tot 10 jaar en is vereist voor internationale reizen, maar de burger moet aan bepaalde vereisten voldoen om het te verkrijgen en kan zelfs het recht verliezen om het te verkrijgen.

De volledige zelfstudie showmetech verheldert twijfels, begeleidt het proces en geeft informatie over de vereisten voor het verkrijgen en behouden van het document. Uitchecken:

Wat is het paspoort?

O Passaporte het is het reisdocument van de burger, waarin visa, in- en uitreizen uit bezochte landen en speciale autorisaties worden geregistreerd. Bovendien verklaart het document ook dat de burger een goede reputatie heeft met de Braziliaanse wetgeving met betrekking tot militaire dienstneming (voor mannen) en electoraal ontslag.

In september 2022 heeft het Braziliaanse paspoort een beveiligings- en ontwerpupdate gekregen. Er zijn nieuwe beveiligingsmaatregelen verbeterd, zoals meer watermerken van één naar 13, zwart-wit spookbeeld, UV-lichtreactieve inkt en reliëfmarkeringen op de omslag die ook een nieuw logo bevat. Bekijk al het nieuws:

Wie kan een Braziliaans paspoort aanvragen?

Braziliaans op nationaal grondgebied:

 • Worden ontslagen met de electorale gerechtigheid, indien ouder dan 18 jaar.
 • Verplichte militaire dienst hebben vervuld, indien mannelijk en tussen 18 en 45 jaar oud.
 • Geen wettelijke volmachten hebben die u ervan weerhouden een paspoort te verkrijgen of het land te verlaten.

Braziliaans uit het land:

 • Laat alle bovenstaande taken vervullen en ga naar een ambassade of consulaat om de operatie uit te voeren om het document te verkrijgen.
Bij de afgifte van het Braziliaanse paspoort in 2023 zullen de pagina's thematische ontwerpen hebben, zoals op de afbeelding, die de Braziliaanse regio's vertegenwoordigen.
Nieuw Braziliaans paspoort en themapagina's. (Openbaarmaking/TV Brazilië)

buitenlanders:

De buitenlander moet reizen met het paspoort van zijn eigen land. Echter, de modaliteiten van Paspoort voor buitenlanders ou Laissez Passer kan door de Braziliaanse overheid worden toegekend aan iedereen die in een van de volgende gevallen past:

 • De burger komt uit een land zonder diplomatieke betrekkingen met Brazilië;
 • De burger komt uit een land zonder consulaat of diplomatieke vertegenwoordiging in Brazilië;
 • De burger moet een document overleggen waaruit blijkt dat zijn/haar paspoort is geweigerd of dat de aanvraag vertraagd is verwerkt door de afdeling van zijn/haar land. Als u een ander document overlegt waaruit blijkt dat u uw reis niet kunt uitstellen of uitstellen, kunt u een speciale binnenkomst in Brazilië aanvragen;
 • Vluchtelingen;
 • Staatloos;
 • Asielen.

Soorten afgegeven paspoorten

Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar. Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech toont stapsgewijze instructies voor het afgeven van een Braziliaans paspoort, zie hieronder
Paspoorttypes verschillen door de kleur van hun omslag (Afbeelding: EBC)

Paspoorten uitgegeven door Federale Politie verschillen van wat de reiziger nodig heeft en zijn/haar afkomst vóór het Braziliaanse grondgebied, bekijk dan de volgende typen:

 • Gewoon paspoort: donkerblauw. Aangeboden aan Braziliaanse burgers die naar het buitenland willen reizen.
 • Officieel paspoort: groen. Voor landsambtenaren of groepen op speciale missies;
 • Diplomatiek paspoort: rood. Voor overheidsfunctionarissen, ministers en ambtenaren op dienstreizen die geen missie zijn.
 • Paspoort voor buitenlanders: geel. Voor staatlozen, asielzoekers, vluchtelingen en burgers die geregistreerd en geregulariseerd zijn in Brazilië en die van/naar het nationale grondgebied moeten reizen.
 • Speciaal paspoort: bruin. Het document Laissez Passer is gericht op burgers die afkomstig zijn uit landen zonder diplomatieke betrekkingen met Brazilië;
 • Noodpaspoort: hemelsblauw. Voor noodsituaties.

geldigheid van paspoorten

De documenten zijn niet eeuwig en hebben een vervaldatum, die varieert afhankelijk van het type Braziliaans paspoort en de leeftijd van de aanvrager. Na verloop van tijd is het noodzakelijk om een ​​nieuwe paspoortuitgifte aan te vragen (het document kan niet worden verlengd). Controleer hieronder de geldigheid van het paspoort:

 • Gewoon paspoort of noodpaspoort, per levensjaar:
  • 0 tot 1: 1 jaar geldig;
  • 1 t/m 2: 2 jaar geldig;
  • 2 t/m 3: 3 jaar geldig;
  • 3 t/m 4: 4 jaar geldig;
  • 4 t/m 18: 5 jaar geldig;
  • 18 jaar en ouder: 10 jaar geldig.
 • Noodpaspoort, ongeacht leeftijd: 1 jaar;
 • Vreemdelingenpaspoort, ongeacht leeftijd: 2 jaar;
 • Laissez-Passer, ongeacht leeftijd: 2 jaar.

Documenten voor afgifte van het paspoort

A Federale Politie vereist een reeks documenten voor de afgifte van het paspoort, hetzij voor burgeridentificatiedoeleinden, hetzij als bewijs van naleving van de Braziliaanse wetgeving. Alle gepresenteerde documenten moeten originelen zijn - dat wil zeggen, kopieën van documenten zijn niet geldig, zelfs niet als ze door een notaris zijn bekrachtigd. Als er een document op de lijst ontbreekt, moet u een duplicaat van het origineel aanvragen.

O website van de federale politie heeft een vragenlijst om per geval te bepalen welke documenten nodig zijn. Bekijk hieronder de lijst met documenten die nodig zijn om het Braziliaanse paspoort af te geven, die per geval kan verschillen:

identiteitsbewijs

Alle aanvragers moeten een identificatiedocument overleggen, ook als ze minderjarig zijn. Het document moet de volgende gegevens bevatten: Volledige naam, Geboortedatum, Geboorteplaats (Plaats) en Naam van de ouders. Bij de afgifte van het paspoort wordt rekening gehouden met:

 • Identiteitskaart uitgegeven door openbare lichamen;
 • Vergunning afgegeven door een toezichthouder voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep (CREA, CAU, CRM, OAB, etc.);
 • Functioneel portfolio, zolang wettelijk gegarandeerd;
 • Nationaal rijbewijs (CNH);
 • Braziliaans paspoort, ook als het verlopen is;
 • Werk- en socialezekerheidskaart (CTPS);
 • Kinderen jonger dan 12 jaar: Er is een geboorteakte vereist waarop de naam van de minderjarige en zijn/haar ouders, de geboortedatum en -plaats vermeld staan, naast het nummer, het boek en de registratie van de akte;
  • Indien het een niet-geïntegreerde inheemse persoon of een minderjarige betreft, is een document van de voogd, beheerder of voogd verplicht.
 • Inheemse identiteitskaart;
 • Verklaring van FUNAI wanneer de inheemse persoon niet is geïntegreerd, wordt dit geaccepteerd wanneer het de waarheidsgetrouwheid van de gegevens van de aanvrager bevestigt;
 • Bij wet erkende digitale documenten, zoals CNH, DNI en digitale RG.

vorig paspoort

Voor degenen die niet voor het eerst een paspoort aanvragen, is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de geldigheid van het vorige paspoort. Als het oude paspoort er nog is geldig, is het verplicht om het te presenteren op de datum van de face-to-face service. Op dat moment wordt het document door de begeleider geannuleerd (door middel van een stempel op de vellen) en teruggestuurd, zodat de visa geldig blijven.

Als het vorige paspoort is verlopen, is het niet nodig om het persoonlijk te tonen (tenzij het wordt gebruikt als identificatiedocument).

Als het vorige Braziliaanse paspoort niet kan worden getoond, ga dan als volgt te werk:

 • Bij diefstal of diefstal van uw paspoort dient u een politierapport of politieattest voor te leggen. Als het op vreemde bodem heeft plaatsgevonden, moet het vergezeld gaan van een beëdigde vertaling.
 • Indien in beslag genomen, presenteer dan de termijn van inbeslagname van de politie die de retentie heeft uitgevoerd.
 • Als het gedeeltelijk is vernietigd, moet het worden gepresenteerd als nog steeds wordt geverifieerd dat het boekje en de onderdelen ervan van dezelfde oorsprong zijn en dat de mogelijkheid bestaat om de gegevens van de houder te lezen.
 • Als de gegevens zodanig zijn vernietigd dat ze niet meer kunnen worden geïdentificeerd, als ze verloren gaan zonder bewijs van schuld door derden — zoals luchtvaartmaatschappijen — als ze worden bewaard door een ambassade of consulaat, als ze worden bewaard door een bedrijf, is het niet nodig om het door te geven aan de politie. De aanvrager vult a proces verbaal, en bezorg de communicatie bij het aanvragen van een nieuw paspoort aan de klantenservice.
  • Dit voorrecht brengt een extra vergoeding met zich mee bovenop de gemeenschappelijke kosten van het document ten bedrage van R $ 257,25, waardoor de oorspronkelijke waarde wordt verdubbeld. Zorg goed voor je paspoort, laat het bij je en geef het niet af aan bepaalde instanties en agenten.
 • Als het paspoort is afgestempeld door uitlevering, weigering van toegang, deportatie, naast andere vormen van negatieve stempels, moet het worden afgeleverd en wordt er niets in rekening gebracht.

Machtiging voor minderjarigen

Minderjarigen onder de 18 jaar hebben specifieke toestemming nodig om een ​​Braziliaans paspoort af te geven, wat kan worden gedaan door middel van een formulier, een volmacht of een rechterlijke beslissing. In deze machtiging zijn de volgende gegevens verplicht:

 • Naam, voorkeuren, geboortedatum en -plaats van het kind;
 • Vermeld de paspoortaanvraag voor de minderjarige op een duidelijke en expressieve manier;
 • Identificatiedocument van de persoon die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de minderjarige bij de aanvraag en afgifte van het reisdocument.
 • Als een reisautorisatie vereist is, voeg dan het verzoek van het type reisautorisatie toe:
  • Het paspoort machtigt het kind om met beide of slechts één ouder te reizen;
  • Het paspoort machtigt het kind om alleen te reizen met een op het document afgedrukte machtiging, of met een van de ouders;
  • Het paspoort geeft het kind toestemming om alleen te reizen zonder een gedrukte autorisatie, maar er is nog steeds een externe autorisatie vereist om aan boord te gaan, naast het feit dat het met slechts één ouder kan reizen.
 • Voor kinderen van 5 jaar en jonger is een 5×7 foto verplicht. De foto moet recent zijn, op een witte achtergrond, met open ogen en gezicht zonder uitrusting of gedeeltelijk bedekt, de aanwezigheid van het kind in de dienst blijft verplicht.

Afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige moeten de verantwoordelijken hun eigen formulier invullen:

 • Indien alle verantwoordelijken, volgens het aantal aansluitingen op het attest van de minderjarige, aanwezig zijn bij de aanvraag en levering: invullen van een eenvoudig formulier thuis en de door alle verantwoordelijken ondertekende machtiging op de serviceplaats;
 • Als slechts één van de verantwoordelijken aanwezig is op het moment van de aanvraag: het eenvoudige formulier wordt gehandhaafd, maar de afwezige ouder moet garant staan ​​voor een notariële of geapostilleerde handtekening en vertaald door een vertaler, indien gedaan in een notaris buiten Brazilië; er kan ook sprake zijn van een volmacht door de afwezige ouder namens de aanwezige, via een buiten het land opgestelde openbare of onderhandse volmacht.
 • Indien er geen twee ouders aanwezig zijn: één ouder dan 18 jaar, met volmacht van de ouders, moet de minderjarige vergezellen tijdens de face-to-face service, met inachtneming van de vereisten van het eerste onderwerp.
 • Als de minderjarige tussen 16 en 18 jaar oud is, kan hij de documenten alleen overleggen, maar hij heeft wel het eenvoudige formulier nodig dat is ingevuld en ondertekend, met een notariële handtekening, door beide ouders.

Als er een gerechtelijk bevel is voor de afgifte, exclusief gezagsrecht voor een van de ouders, geboorteakte met slechts één geregistreerde ouder of overlijdensakte van een van de ouders, vervalt de noodzaak van machtiging van niet-aanwezige ouders.

Emancipatie van minderjarigen

Geëmancipeerde minderjarigen moeten attesten voorleggen waaruit hun emancipatie blijkt:

 • Trouwcertificaat;
 • Akte van ontvoogding, indien door de ouders afgegeven bij notaris of bij rechterlijke uitspraak;
 • Indien via de uitoefening van een openbare tewerkstelling, bewijs leveren via ambtstermijn of andere gelijkwaardige documenten;
 • Indien via dienstbetrekking of bezit van burgerlijke of handelsonderneming, bewijs van eigen en voldoende inkomen overleggen.

Naturalisatie

Genaturaliseerde Brazilianen moeten bij de afgifte van hun eerste Braziliaanse paspoort een document overleggen dat verwijst naar hun naturalisatie. Afhankelijk van de datum waarop het heeft plaatsgevonden, moet een van de volgende documenten worden voorgelegd:

 • Indien de naturalisatie wordt uitgevoerd vóór 21-11-2017, een identiteit overleggen die voorkomt in de Interministeriële Orde Naturalisatie of Verklaring van Naturalisatie die het proces bewijst;
 • Indien gemaakt na 21-11-2017, kan een bewijs worden geleverd met vermelding van de datum van publicatie van de Naturalisatieverordening in het BGB;
 • Als de genaturaliseerde persoon niet over deze documenten beschikt, kan hij een aanvraag indienen voor een Positief naturalisatiecertificaat en presenteer het, beschikbaar na 5 tot 20 dagen na aanvraag.

certificaten

In gevallen waarin de naam van de aanvrager is gewijzigd, moet het certificaat (of de certificaten) met alle eerdere namen worden getoond. Het volgende kan worden gepresenteerd:

 • Trouwakte;
 • huwelijksakte met echtscheidingsakte;
 • Geboorte- of huwelijksakte met aantekening van de vorige naam, die is gewijzigd bij rechterlijke beslissing;
 • Certificaat van volledige inhoud, waaruit de eerdere namen blijken
 • In geval van naamswijziging vanwege vaderschapserkenning, geslachtsverandering of adoptie wordt een origineel document anders dan een certificaat met de naamswijziging geaccepteerd.

Electorale regelmaat

Om een ​​paspoort aan te vragen, moet elke geletterde Braziliaan die bij de laatste verkiezingen tussen de 18 en 70 jaar oud was, gestemd, Ik betaal een boete ou gewettigde afwezigheid bij de verkiezing om het paspoort te kunnen aanvragen. Ook moeten Brazilianen die bij de laatste verkiezingen jonger waren dan 18 jaar (waarbij stemmen optioneel is) en deze leeftijd later hebben bereikt, de kiezersregistratie hebben voltooid om een ​​paspoort aan te vragen.

In overleg met de website van TSE, is het mogelijk om de inschrijving Status van elke kiezer, die, indien regulier, is vrijgesteld van het overleggen van een document waaruit de electorale regelmatigheid blijkt. Als u onregelmatig bent, moet u naar de TRE gaan om de situatie te regulariseren en een paspoort aan te vragen.

Militaire regelmaat

Mannelijke Braziliaanse staatsburgers, tussen 19 en 25 jaar oud op 31 december van het lopende jaar, moeten een goede reputatie hebben met verplichte militaire dienst. Deze regelmatigheid wordt door de Federale Politie geraadpleegd en bij onregelmatigheden of afwijkingen meegedeeld tijdens de elektronische planning. In deze gevallen moet een van de volgende documenten persoonlijk worden voorgelegd:

 • Militair inschrijvingscertificaat (indien geldig)
 • Reservistencertificaat;
 • Certificaat van vrijstelling van oprichting;
 • Certificaat van vrijstelling;
 • Militair statuscertificaat;
 • Brievenoctrooi voor actieve dienst, reserve en gepensioneerde officieren van de strijdkrachten of bedrijven die als reserve worden beschouwd;
 • Pensioenvoorziening;
 • Certificaat van militaire situatie;
 • Kaart of identiteitskaart verstrekt door het Militaire Ministerie
 • Identiteitskaart of kaart verstrekt door een wettelijk bevoegde instantie voor leden van bedrijven die worden beschouwd als reserve voor de strijdkrachten.

Het paspoort en de Mercosur

Voor toeristische reizen binnen het economische blok Mercosur - momenteel bestaande uit Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay - wordt afgezien van de overlegging van een paspoort en kan de identiteitskaart van de reiziger worden getoond. Maar let op: het document kan worden geweigerd als het meer dan 10 jaar oud is of niet in goede staat verkeert — raadpleeg de luchtvaartmaatschappij om de documentvereisten te begrijpen.

En het is de moeite waard om te onthouden: in dit geval worden documenten zoals CNH, professionele identificatie (OAB, CRM, CREA, enz.), Certificaten en andere documenten voor binnenkomst in Mercosur-landen niet geaccepteerd.

Voor alle andere gevallen dan toerisme - zoals werk, studie en verblijf), is het verplicht om een ​​geldig paspoort met een specifiek visum te tonen, indien nodig.

Tarieven en termijnen

De kosten voor het aanvragen van een Braziliaans paspoort bedragen BRL 257,25 voor reguliere uitgiften, BRL 334,42 voor urgentie en noodgevallen en BRL 514,50 voor situaties van verlies of vernietiging van het vorige paspoort.

De termijnen worden bepaald door de fase van de aanvraag. Processen van het invullen van het eerste formulier tot het voltooien van de betalingsverwerking kunnen volgens de Braziliaanse overheid tot 72 uur duren.

De face-to-face service heeft een venster van 1 tot 15 werkdagen, waarna het aan de aanvrager is om te wachten tot het document wordt vrijgegeven, wat 6 tot 10 werkdagen kan duren. Als deze stap is voltooid, zoekt u gewoon naar het uitgegeven paspoort.

Paspoortaanvraag op de PF-website

Het Braziliaanse paspoort moet worden afgegeven via de Federale Politie. Deze aanvraag begint met het invullen van de Makkelijke vorm, bekijk onze procesgids:

Op de eerste pagina dient u uw persoonsgegevens correct en zo beschrijvend mogelijk in te vullen.

Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar. Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech toont stapsgewijze instructies voor het afgeven van een Braziliaans paspoort, zie hieronder
Eenvoudige Formulier persoonlijke gegevenspagina. (Reproductie/Federale Politie/Showmetech)

Informeer op de tweede pagina documentgegevens en of er een onregelmatigheid is met uw paspoort of als uw naam is gewijzigd.

Voer op de tweede pagina de documentgegevens in.
Voer op de tweede pagina de documentgegevens in. (Reproductie/Federale Politie/Showmetech)

Op de derde pagina kan de verantwoordelijke persoon het formulier invullen en, indien nodig, het type speciale toestemming voor reizen voor minderjarigen selecteren.

Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar. Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech toont stapsgewijze instructies voor het afgeven van een Braziliaans paspoort, zie hieronder

Bevestig op de laatste pagina uw gegevens en stuur het formulier naar de Federale Politie.

Bevestigingspagina voor formuliergegevens.
Bevestigingspagina voor formuliergegevens. (Reproductie/Federale Politie/Showmetech)

Na het invullen wordt er een protocolnummer naar de geregistreerde e-mail gestuurd, bewaar dit nummer voor de volgende stap.

kosten betaling

De vergoeding van BRL 257,25 dient te worden voldaan via GRU Boleto ou BetaalTreasure en zal worden geopend na het voltooien van de GRU-uitgifteformulier. Naast de verplichte betaling via GRU kan de aanvrager via PagTesouro betalen via kaart of Pix. Vergeet niet dat in geval van verlies of vernietiging van het vorige paspoort een extra vergoeding van R $ 257,25 in rekening wordt gebracht bovenop de oorspronkelijke waarde.

Betalingsselectiepagina of terugkeren naar de vorige stap.
Selecteer "Genereer een nieuwe bankafschrift" of "Betaal met PagTesouro" om de vergoeding te betalen. (Reproductie/Federale Politie/Showmetech)

Plan face-to-face service

Om de service te plannen, moet u toegang hebben tot de pagina met serviceverzoeken en vul het formulier in. Alleen bij minderjarigen zonder CPF moet het veld protocol worden ingevuld. In de face-to-face service worden biometrische gegevens en de gevraagde documenten verzameld. De aanvrager, ook als hij minderjarig is, moet bij de dienst aanwezig zijn.

De federale politie raadt aan om 20 minuten voor de geplande tijd aanwezig te zijn. De post die voor de service wordt gebruikt, is de post die wordt gebruikt voor ontvangst wanneer het document gereed is.

Op deze pagina plant u uw afspraak in.
Plan uw service na het betalen van de vergoeding. (Reproductie/Federale Politie/Showmetech)

Om te weten wanneer u naar de post moet om uw paspoort op te halen, vult u uw gegevens in de formulier voor voortgangsvragen.

Hoe een Braziliaans paspoort af te geven - 1e en 2e exemplaar. Bent u van plan om naar het buitenland te reizen? Showmetech toont stapsgewijze instructies voor het afgeven van een Braziliaans paspoort, zie hieronder

Hoe kan ik een paspoort in het buitenland afgeven?

Algemene informatie met de documenten en instructies voor de aanvrager om het Braziliaanse paspoort in het buitenland af te geven:

 • Alle documenten die worden vermeld voor binnenlandse uitgifte zijn vereist in het buitenland;
 • Scannen van alle documenten, afhankelijk van het geval van elke uitgever, plus een 5×5 foto van voren genomen op een witte achtergrond, met het gezicht onbedekt en de schouders zichtbaar.
 • De deadline wordt bepaald door elk consulaat, raadpleeg uw servicepost voor meer informatie.

Voor Brazilianen in het buitenland verloopt het proces via de Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op deze site moet u een specifiek type formulier invullen en op de hoogte zijn van de regels van de lokale ambassade.

Homepage Ministerie van Buitenlandse Zaken
Homepage Ministerie van Buitenlandse Zaken. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

De tweede pagina geeft wat informatie en vraagt ​​de aanvrager om de woorden in het specifieke vak in te voeren om er zeker van te zijn dat het een mens is die het systeem gebruikt, na het starten van de aanvraag voor de afgifte van het paspoort.

Vul na het bevestigen van de informatie de captcha in. , aan het einde van de pagina.
Vul na het bevestigen van de informatie de captcha in. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

Stap 1

Op de eerste pagina van het formulier vult u uw naam, geboorteplaats, nationaliteit, affiliatie in en hoe u uw paspoort het liefst ophaalt, via het postkantoor, persoonlijk op de post of door derden.

Pagina die om de algemene gegevens van de sollicitant vraagt.
Presenteer algemene gegevens om te beginnen met het uitgeven van het paspoort. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

Stap 2

Het systeem genereert een code zodat u dit proces op een later tijdstip kunt voortzetten, maar houd er rekening mee dat deze uniek is en niet opnieuw wordt gegenereerd als u dit formulier moet openen, maar als u de code verliest, heeft u om het vanaf het begin te doen. Ga na het annoteren verder naar de documentenfase.

Pagina met de herstelcode.
Voortgangsherstelcode op het formulier. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Stap 3

In de derde stap is het tijd om de details van de documenten in te vullen, als u al een paspoort, CPF, kiezersregistratiekaart, militair document en certificaten heeft.

Pagina voor het invullen van documenten.
De afgifte van het paspoort hangt af van duidelijkheid bij het schrijven van de documenten. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

Stap 4

Verstrek indien nodig professionele gegevens op pagina 3.

Presenteer professionele gegevens, indien nodig.
Presenteer professionele gegevens. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

Stap 5

Op de vijfde pagina moeten persoonlijke en noodcontactgegevens en het huisadres worden vastgelegd.

Geef contacten en huisadres op.
Geef contacten en huisadres op. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Showmetech)

Stap 6

In het laatste deel wordt de uitgever gevraagd om de documenten te scannen en een 5×5-foto te maken die correct identificeert wie het verzoek tot uitgifte indient, naast het aanwezig zijn bij het servicestation om de documenten af ​​te leveren en in te trekken wanneer het paspoort gereed is.

Documenten scannen om af te drukken en te verzenden.
Documenten scannen om af te drukken en te verzenden. (Reproductie/Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Tarieven en service

Kosten worden gegenereerd volgens de lokale valuta waar het consulaat zich bevindt en de kosten die in Brazilië in rekening worden gebracht, kunnen niet in aanmerking worden genomen. De afspraak moet worden ingepland bij het plaatselijke consulaat.

Let op, aan het einde van het aanvraagverzoek moet de uitgever het ontvangstbewijs AFDRUKKEN dat zal worden gegenereerd met alle informatie, zoals persoonlijke gegevens en gescande documenten. Het is nog steeds nodig om het oude paspoort te nemen, als u al de 1e exemplaar eerder. verwijzen naar lijst van consulaten en ontdek meer informatie.

Gaat u uw paspoort halen via de Showmetech-gids? Vertel het ons in de reacties!

Veja meer

Hoe u de nieuwe digitale RG kunt krijgen met QR-code | Unieke RG

Bron: Federale Politie, Regeringbr, Merco.sur, Staat Minas

Beoordeeld door Glaucon Vital op 18-4-23.

Meld u aan om ons nieuws te ontvangen:

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten