Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft

Finn ut hva ESG er og dens betydning for bærekraft

Avatar av otávio queiroz
ESG-konseptet er stadig mer tilstede i organisasjoner og har fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn

Har du noen gang hørt om IT G? De siste årene har dette akronymet, som betyr Miljø, sosialt og styresett (Environmental, Social and Governance, på portugisisk), har i økende grad blitt en ny prioritet i organisasjoner. Men vet du i praksis hva alt dette betyr og hva er fordelene og virkningene for samfunnet som helhet? I denne artikkelen forteller vi deg litt mer om hva ESG er!

Hva er ESG?

Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn
Konseptet bærekraftig investering har vunnet stor popularitet og er også kjent som bærekraftig investering (Reproduksjon/Internett)

Konseptet bærekraftig investering har vunnet stor popularitet. Ansvarlig investering, representert ved IT G, omfatter et sett med praksiser som brukes til å måle bærekraften og etisk påvirkning av et selskap. Denne tilnærmingen går utover den enkle regnskapet, og omfatter organisasjonens forpliktelse til miljøet og samfunnet.

ESG vurderer flere faktorer Miljø, sosial og av eierstyring og selskapsledelse å måle et selskaps bærekraftsnivå, med mål om å kombinere økonomisk avkastning med positiv sosial innvirkning, integrere disse tre pilarene på en synergistisk måte. De tre søylene - Miljø, selskap e styresett — utfylle hverandre og vise selskapets omsorg for sensitive saker, som går utover bedriftens interesser. Målet er å generere økonomisk avkastning og samtidig fremme en positiv sosial og/eller miljømessig påvirkning, styrke forholdet mellom forretningsformål og profitt.

ESG-relevans gjenspeiles også i standardvurderingen gjort av investorer, som veier risikoene og vurderer om organisasjonen er et levedyktig investeringsalternativ. Gjennom disse kriteriene kan analytikere identifisere selskaper som er utsatt for økonomiske problemer på grunn av mangelen på strategier fokusert på miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål.

Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn
Akronymet ESG består av tre pilarer: Environmental, Social and Governance (Reproduksjon/Internett)

akronymet IT G Den består av tre søyler:

 1. Miljø: refererer til miljøpåvirkningen av et selskaps produkter eller tjenester, inkludert miljøskadekontroll, energieffektivitet og avfallshåndtering.
 2. Sosialt: omfatter behandlingen som gis av selskapet til ansatte, leverandører, kunder og lokalsamfunnene der det opererer, og reflekterer selskapets sosiale innvirkning på samfunnet.
 3. Styresett: angår selskapets ledelsespraksis og etterlevelse av lover og regler, sikre omsorg for sosiale og miljømessige aspekter og intern harmoni for forretningskontinuitet.

Opprinnelse og utvikling av ESG-konseptet

Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn
ESG-konseptet begynte å få fremtredende på begynnelsen av 2000-tallet (Reproduksjon/Internett)

ESG-konseptet begynte å få fremtredende på begynnelsen av 2000-tallet, da institusjonelle investorer begynte å vurdere hvordan disse faktorene kunne påvirke deres porteføljer. I 2005 kom et vendepunkt med lanseringen av Investor Network on Climate Risk (INCR), en gruppe institusjonelle investorer som kom sammen for å dele klimarelatert informasjon og beste praksis.

Siden den gang har ESG-investeringskonseptet fortsatt å utvikle seg, med et økende fokus på hvordan selskaper tilnærmer seg disse problemstillingene. I dag vurderes ESG-faktorer mye av investorer som indikatorer på bærekraft og forretningsetikk.

Grunner til å ta i bruk ESG i investeringer

Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn
Det er investorer som ser på ansvarlig investering som en måte å gjøre en positiv forskjell i verden samtidig som de høster økonomisk avkastning.

Det er flere grunner til at investorer kan ta i bruk strategier knyttet til IT G. For noen handler det om å tilpasse deres personlige verdier med investeringsvalgene deres. Andre mener at selskaper som vurderer ESG-faktorer har bedre langsiktige utsikter, spesielt gitt økende bekymring for miljøet. I tillegg er det investorer som ser ansvarlig investering som en måte å gjøre en positiv forskjell i verden samtidig som de høster økonomisk avkastning.

ESG-investeringer har fått en fremtredende plass på grunn av den økende interessen fra investorer for å tilpasse porteføljene deres til deres personlige verdier. Selv om det ikke finnes en enkelt definisjon for denne typen investeringer, ekskluderer mange fond selskaper som er involvert i aktiviteter som tobakksproduksjon, alkohol, gambling og dyreforsøk. I stedet fokuserer de på selskaper med sunn miljø- og sosialpolitikk, og vurderer styringspraksis før de tar investeringsbeslutninger.

Selv om det ikke er noen garanti for økonomisk avkastning, tror mange investorer at investering i ESG-tilpassede selskaper gir et positivt bidrag til verden samtidig som det øker profittpotensialet.

Fordeler med å ta i bruk ESG-standarder

Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn
Miljø-, sosial- og styringspraksis er grunnleggende (Reproduksjon/Internett)

For å bli et ESG-selskap er det viktig å integrere miljø-, sosial- og styringspraksis, implementere retningslinjer for å beskytte miljøet, kunder, ansatte og aksjonærer, og være åpen om handlingene dine. I tillegg er det viktig å engasjere seg med investorer om temaet, etablere klare og solide formål. Selskapet må ha en dokumentert merittliste med engasjement i miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål for å bli ansett som et ESG-selskap.

For å implementere ESG i selskaper kan ledere følge noen retningslinjer:

 1. Opprett et ESG-råd: Det er viktig å etablere et råd dedikert til å diskutere og implementere praksis knyttet til temaet. Å sikre at medlemmene er kunnskapsrike og engasjerte er avgjørende for å gjøre denne tilnærmingen til en del av organisasjonskulturen.
 2. Opplæring og bevisstgjøring: Å investere i opplæring for ansatte og ledere, for å bevisstgjøre dem om viktigheten av ESG og hvordan de kan anvende det i deres daglige funksjoner, er avgjørende for å lykkes med initiativet.
 3. Definer indikatorer og praksis: Å utvikle ny praksis og indikatorer for å overvåke og kontrollere gjennomføringen av ESG er avgjørende for å evaluere fremdriften og effektiviteten til handlinger.
 4. Handlinger for hver ansatt: å identifisere de spesifikke handlingene som hver ansatt kan ta for å bidra til ESG er viktig for å integrere sosialt og miljømessig ansvar på alle nivåer i organisasjonen.
 5. Varslerkanal og åpenhet: Å åpne interne varslingskanaler for ESG-relaterte spørsmål og investere i åpenhet for å vise selskapets fremgang og innsats er måter å vise engasjement for sosialt og miljømessig ansvar.
Finn ut hva esg er og dets betydning for bærekraft. I økende grad tilstede i organisasjoner har esg-konseptet fått relevans de siste årene. Vet hva det er og hvordan det påvirker et helt samfunn

Fordelene er mange, for eksempel:

 1. Bedre selskapets omdømme: Selskaper som er forpliktet til ESG får et positivt rykte, og tiltrekker seg forbrukere og investorer som er interessert i miljømessig og sosialt ansvarlige virksomheter.
 2. Kostnadsreduksjon: ESG-strategier fører ofte til reduserte miljøpåvirkninger og som et resultat av driftskostnadsbesparelser.
 3. Kundelojalitet og talentoppbevaring: Engasjement for ESG kan føre til kundelojalitet og tiltrekke og beholde talent forpliktet til sosiale og miljømessige verdier.
 4. Fremme bærekraft og åpenhet: ESG-fokuserte selskaper har en tendens til å være transparente om deres innvirkning og handlinger, og fremmer bærekraft og åpenhet i markedet.
 5. Sikkerhet for å tiltrekke investorer: ESG-selskaper er mindre utsatt for skandaler og kontroverser, og tiltrekker seg investorer som er interessert i sikkerhet og solid økonomisk avkastning.

Ved å implementere ESG kan selskaper dra nytte av de nevnte fordelene, som å forbedre sitt omdømme, redusere kostnader, bygge kundelojalitet og beholde talent, fremme bærekraft og åpenhet, samt tiltrekke investorer som er interessert i å støtte virksomheter i tråd med etiske verdier og bærekraftig .

Ansvarlig investering, gjennom ESG-prinsipper, bidrar ikke bare til en mer bærekraftig og etisk verden, men blir også en intelligent strategi for selskaper og investorer som søker solid vekst og bygger en mer lovende fremtid for de neste generasjonene.

Veja também:

Brasils befolkning vokser, ifølge folketellingen for 2022, men økningen er den minste som noen gang er registrert av IBGE. Antall personer per husholdning har imidlertid gått ned på 12 år. Finn ut hva folketellingen for 2022 avslører om befolkningen i Brasil.

Kilder: Beboelighet, totvs, Sol.

Registrer deg for å motta våre nyheter:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte innlegg